Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

טקסטיל: דגלים כחול לבן

לקראת יום העצמאות: ראש מטה כחול לבן פנה לראשי הרשויות לרכוש דגלים מתוצרת ישראל

מאת: רוני נאור-חפרי |

לאחרונה פנה ראש מטה כחול לבן במשרד התמ"ת, ינון אלרועי, לראשי הרשויות המקומיות, והזכיר להם להקפיד לרכוש דגלים תוצרת כחול לבן, כנדרש בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה. פנייתו של אלרועי באה על רקע ההיערכות לטקסי יום הזיכרון וחגיגות יום העצמאות, אשר יצוינו בכל רחבי הארץ בעוד שבועות ספורים. במהלך תקופה זו יתלו ברחבי הרשויות כ-30,000 דגלי ישראל.

מסקר מכון גיאוקרטוגרפיה לבחינת עמדות הציבור,  שנערך בחודש ינואר 2013, עולה כי 88% מהציבור יעדיפו לרכוש מוצרי כחול-לבן, בהנחה שאיכות ומחירי מוצרים תוצרת כחול לבן ותוצרת חוץ, הינם זהים. 42% אף הביעו נכונות לשלם בממוצע 10.4% יותר עבור מוצרי כחול לבן.

מידוף לחנויות

האהדה לכחול לבן באה לידי ביטוי כאשר 47% מהנשאלים ציינו, כי כאשר הם עורכים את רשימת הקניות שלהם או עומדים מול המדף בסופר, הרי שעצם היותו של המוצר כחול לבן מהווה את אחד מהשיקולים לבחירתם. זאת ועוד -  42% מן הציבור אמרו כי היום הם רוכשים הרבה יותר מוצרים תוצרת הארץ, בהשוואה לאשתקד. עוד משתקף מן הסקר, כי 72% מן הציבור סבור כי קניית כחול לבן, תצמצם את האבטלה במשק, ו-79% סבורים כי קניית מוצרי כחול לבן תורמת לשיפור הכלכלה.

הנתונים העולים מן הסקר מחזקים את התפיסה של מטה כחול לבן - הפועל בהתאם להחלטת ממשלה לעידוד תוצרת הארץ והגברת הגאווה הלאומית, להעלאת המודעות בקרב הציבור הרחב, לעידוד יצרנים לסמן את מוצריהם ובקרב ילדים ובני נוער - כי עליו להעמיק את הפעילות בקרב הגופים הגדולים במשק, המבצעים רכישות בקנה מידה גדול ולהביא להגדלת הרכש של מוצרים כחול לבן. בתוך כך פנה ראש מטה כחול לבן במשרד התמ"ת, ינון אלרועי, לראשי הרשויות המקומיות, והזכיר להם את חובתם על-פי חוק לרכישת דגלים מתוצרת הארץ.

מטה כחול לבן, לו שותפים התאחדות התעשיינים וההסתדרות החדשה, פועל כל השנה לעידוד רכש כחול לבן. פעילות חשובה ביותר נעשית בנושא הרכש הממשלתי, בקרב משרדי הממשלה ויחידות הסמך הכפופים לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995. המטה, בשיתוף עם החשכ"ל, מתזכרים את החוק והתקנות בפני ועדות המכרזים, על מחויבותם להעדיף לרכוש מוצרים מתוצרת הארץ, תוך מתן יתרון במחיר של עד 15%  ליצרנים הישראליים. זאת כמובן בכפוף ומבלי לפגוע בהסכמים בינלאומיים שיש למדינה. בנוסף פועל המטה לידע את היצרנים באשר לזכויותיהם על פיהחוק.

במקרה זה, מאחר שרוב הדגלים נקנו בעבר בסין, בה המחירים נמוכים באופן יחסי, והתקנה להעדפת תוצרת הארץ לא סייעה ליצרנים המקומיים,בדצמבר 2010 אישרה הכנסת תיקון לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה התש"ט-1949 , אשר מחייב מוסדות המתוקצבים באופן מלא או חלקי על ידי המדינה לרכוש דגלי לאום רק מתוצרת ישראל. בחוק, נקבע כי מיום ה-1 בינואר  2011 חלה חובה על רכישת דגלי ישראל מתוצרת הארץ.

אלרועי: "אנו מייחסים חשיבות רבה לרכישות מוצרים מתוצרת הארץ ומצפים במיוחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך המחויבות לתקנה להעדפת תוצרת הארץ, להעדיף את תוצרת הארץ. אני מקווה כי ראשי הרשויות זוכרים ברכישותיכם בכלל, בהן מתנות לקראת חג הפסח, ולקראת יום העצמאות בפרט, לרכוש דגלים מתוצרת ישראל. חשוב לזכור שהגדלת רכישות מתוצרת הארץ תורמת באופן ישיר לתעסוקה ולעתיד הכלכלה בישראל".

יו"ר מטה מיוצר בישראל בהתאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר: "תמיד, ובמיוחד בימים בהם ענני משבר כלכליים מרחפים בשמי העולם, חשוב שכל רוכש וכל צרכן ישקלו את השיקול הלאומי-ישראלי בבואם לרכוש מוצרים. מדינות רבות בעולם מגינות על כלכלתן ומנסות לייצא את האבטלה מהם הלאה. רק הוספת השיקול הישראלי ומתן עדיפות למוצרים ישראליים, שהינם איכותיים ותחרותיים במחיר, מול הייבוא, תאפשר לחזק את התעשייה ודרכה את הכלכלה הישראלית ולשמור על התעסוקה של אזרחי המדינה. דגלים וסמלי מדינה מהווים סמן חשוב ביותר והצהרת כוונות בנושא. כולנו תקווה שבאמצעות רכישת דגלים מתוצרת ישראל ישדרו גופי הממשלה, הרשויות המקומיות ושאר הגופים הציבוריים לעם ישראל  את המסר החשוב של העדפת תוצרת ישראל".