Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

מעצבים טקסטיל ע"פ התנ"ך

מקינת דוד ועד לשערות שמשון הגיבור; מבגדיה של מיכל בת-שאול ועד למעילו של שמואל. סטודנטים עיצבו טקסטיל בהשראת התנ"ך וספרי הנביאים במסגרת פרויקט 'ארגמן'

מאת: רוני נאור-חפרי |

מקינת דוד ועד לשערות שמשון הגיבור; מבגדיה של מיכל בת-שאול ועד למעילו של שמואל. סטודנטים מהמחלקה לעיצוב טקסטיל, בשנקר, יצרו עבודות ייחודיות בעקבות ספרי נביאים. במסגרת תחרות 'ארגמן' למעצבי טקסטיל הוזמנו המשתתפים להציע פרשנות אישית ומקורית לסיפור, רעיון או דמות מספרי הנביאים. העבודות עוסקות בהיבטים שונים של הטקסט המקראי וברלוונטיות שלו לחיי היומיום שלנו ולעולם העיצוב והאמנות והוצגו בתערוכה.

מעצב טקסטיל

הפרויקט הייחודי, במחלקה לעיצוב טקסטיל, איפשר את בחינת הדהודו העכשווי של הטקסט התנ"כי באמצעים של החומר הטקסטילי. בין העיצובים שיצרו הסטודנטים אפשר למצוא גם את עשרת העיצובים בטקסטיל, שיצרו המשתתפים בתחרות ארגמן. לצידם, הוצגו עשר יצירות פרי עבודת הסטודנטים בקורס "לשחזר טקס לספר טקסטיל", גם הוא במסגרת פרויקט ארגמן, שעסק ביצירה בהשראת טקסים וטקסטיל בספרי הנביאים.

מהנדסי טקסטיל

הפרויקט, במסגרתו מוענק פרס עדי לעיצוב טקסטיל, הוא שיתוף פעולה בין מיזם 929, המקדם קריאה של פרק יומי בתנ"ך, קרן עדי שהוקמה לזכר האמנית הצעירה עדי דֶרמר לבית בלומברג, והמחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר.

במסגרת שיתוף הפעולה התקיימה התחרות הפתוחה לעיצוב טקסטיל ולסיטונאות בדים בהשראת ספרי נביאים והועבר קורס ייחודי לסטודנטים של שנה ג׳ במחלקה לעיצוב טקסטיל בהנחייתה של אמנית הטקסטיל הבינלאומית, גלי כנעני.

התנ"ך הוא היסוד הכתוב של היהדות בגלגוליה התרבותיים המגוונים. פרויקט ארגמן איפשר להדגיש את חשיבותו התרבותית ועדכניותו של התנ"ך. במסגרתו, ספרי הנביאים שימשו למקור התייחסות והשראה לעבודות הטקסטיל המוצגות בתערוכה. תפילת חנה, מעילו של שמואל, ארון האלוהים ותפקידו במערכה מול פלישתים, סיפורה של מיכל, טקסים של אבלות והמלכה, פילוג הממלכה וסיפורים נוספים נקראו מחדש וקיבלו פרשנות אישית מורחבת, הן בקריאתם את הטקסט והן ביצירת האובייקט הטקסטילי המשקף את הקריאה.

מעצבי טקסטיל

[צילום: אחיקם בן יוסף]