Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

מגמות בייצור אופנה לרבעון הראשון ל2018

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  חלה עליה מעודדת בחלק מהיקפי ייצור מוצרי טקסטיל והלבשה ברבעון הראשון לשנת 2018   החודשים ינואר-מרץ עם זאת כמה ענפי משנה רשמו ירידה קלה

מאת: ראובן שבת |

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלה עליה מעודדת בחלק מהיקפי ייצור מוצרי טקסטיל והלבשה ברבעון הראשון לשנת 2018 ( החודשים ינואר-מרץ). עם זאת כמה ענפי משנה רשמו ירידה קלה .

בתחום ייצור הטקסטיל בסיכום רבעוני לעומת סיכום שנתי לשנת 2017 הנתונים הם אלו:

ייצור חוטי פוליאסטר ירידה של 1%. ייצור מגבות ללא שינוי. ייצור אריגים סינתתטיים ירידה של 1%. ייצור ציוד למחנאות ללא שינוי. ייצור וילונות ללא שינוי.

בתחום ייצור מוצרי הלבשה: הלבשה עליונה לנשים ירידה של 5% . הלבשה עליונה לילדים ירידה של 13%!!.  ייצור שמלות עליה מפתיעה מאוד של 16%. ייצור חצאיות לנשים ירידה של 2%. ייצור מכנסי נשים ללא שינוי. ייצור פיג'מות גברים וילדים עליה של 22%!!!.

ייצור פיג'מות וכותנות לילה לנשים ללא שינוי. ייצור הלבשה תחתונה סרוגה עליה של 4%.

בכללותם הנתונים הללו מהווים דווקא תמונת מצב מעודדת מבחינת העדפות הצרכנים הישראלים למוצרי הלבשה מהשוק המקומי על פני תוצרת חוץ ובכך מחזירים שוב את האמון ואולי גם התחלה של שגשוג ראשוני לשוק ההלבשה המקומי בישראל.